Kategori: Personlig utveckling

januari 26, 2021

Hur går ett ärende till familjerätten till?

Om det finns en anledning till vårdnadsutredning.

En vårdnadstvist mellan två föräldrar innebär att dessa föräldrar inte kan komma överens om frågor rörande sina barn.
I dessa fall så tar man hjälp av tingsrätten som hjälper till att besluta vad som är bäst för barnen. Man tar alltså alltid hänsyn till barnens bästa framför allt annat.
Vårdnadsutredning är något som tingsrätten kan besluta att det ska göras, det är för att man ska ha ett underlag till att kunna fatta  slutgiltiga beslut.

Familjerätten Linköping  kontaktar föräldrarna när en vårdnadsutredning skall göras, detta görs via brev till var och en av föräldrarna.
Hembesök där i dom flesta fallen barnet eller barnen får vara närvarande beroende på ålder. I vissa fall kan även samtal med barn hållas med föräldrarnas samtycke.
Referenssamtal innebär att man kontaktar släkt och skolor för att ta reda på mer.

Man vill att dessa utredningar ska ta så kort tid som möjligt och vanligtvis anses cirka fyra månader som en rimlig handledningstid. Det är Tingsrätten som beslutar när utredningen skall vara färdigställd.
Den avslutade och färdigställda utredningen ger genom familjerätt Norrköping förslag om vad som ska beslutas. Förslaget rör om huruvida barnet ska leva i ensam eller gemensam vård, vem som barnet ska bo hos samt umgänge. Det kan även beslutas att barnet ska bo växelvis lika mycket hos vardera förälder.

Det kan vara bra att i ett tidigt skede kontakta en advokatbyrå Linköping som följer ärendet från början till slut så man kan få rådgivning och den hjälpen man behöver.
Föräldrarna har möjlighet att yttra sig om utredningen som ligger till grund för beslut för att kunna rätta till sakfel som namn, städer och årtal. Man får inte möjligheten att föreslå ändringar i utsagor.

Efter två veckor har gått efter utredningen är färdigställd så skickas det till tingsrätten för bearbetning och beslutsfattning.

 …