Månad: oktober 2021

oktober 15, 2021

Tips för dig som ska köpa gräsklippare

Att köpa en åkgräsklippare för kommunal användning, golfbanor eller andra stora områden innebär oftast mycket att tänka på. Men det allra vanligaste är att välja en åkgräsklippare från BioMant. Då deras maskiner är väldigt funktionella och även hållbara är det inte så konstigt att de är så populära. Men oavsett vilket märke du väljer behöver du säkerligen en del praktiska tips inför köpet.

Satsa på kvalitet

När det gäller åkgräsklippare för stora arbeten är det alltid bättre att spendera lite extra och köpa en maskin av kvalitet. Eftersom kvalitet oftast innebär effektivitet och hållbarhet kan det vara det förmånligaste valet att göra.

Och om du ska utföra flera olika arbeten kan det vara smart att köpa en multifunktionell maskin. På så sätt behöver du endast sköta underhållet på en maskin istället för en hel maskinpark. Oftast blir det mer kostnadseffektivt med endast en maskin istället för flera olika.

Ha i åtanke att en traktor från shibaura går att använda som gräsklippare, skotta snö och även forsla bort löv, kvistar och grenar vid behov.

Användarvänlighet är viktigt

Om åkgräsklipparen kommer att användas av flera olika personer är det viktigt att den är lätt att använda. Och inte kräver långa instruktioner som tar onödig tid. Just Melex satsar på maskiner som är lätta att använda av vem som helst. Men det kan ändå vara smart att sätta ihop en liten instruktionsbok om det skulle vara så att en vikarie behöver rycka in av någon anledning.

Genom att investera i en användarvänlig maskin slösar företaget inte tid på att ge instruktioner till alla olika personer som ska använda gräsklipparen. Utan tiden kan istället användas till att vara produktiv och faktiskt arbeta. På så sätt blir det än mer kostnadseffektivt att investera i en användarvänlig maskin från BioMant.…

oktober 2, 2021

Fördelar med elfordon

Vi alla vet att vi måste ta hand om vår natur och vår miljö mer. Klimatkrisen är ett rådande faktum som vi alla måste ha hänsyn till. Fossila drivmedel som diesel och bensin bildar koldioxid när det förbränns, vilket påskyndar växthuseffekten. Det är därför viktigt med Elfordon, oavsett om det handlar om elektriska arbetsfordon eller bilar för privat bruk. Elfordons energieffekt är en stor fördel för vår miljö men även för framtiden. Då kommer det vara avgörande för oss att kunna använda våra energiresurser på allra bästa sätt.

Ekonomiska fördelar

Även om det kan vara billigare att köpa ett arbetsfordon som går på fossila drivmedel så är det mer ekonomiskt med elektriska arbetsfordon i det långa loppet. Om du räknar in kostnader såsom underhåll, försäkring, ägande med mera så märker du att över tid kommer du att spara pengar. De har inte lika många rörliga delar som andra fordon vilket innebär att inte lika många saker kan gå sönder eller krångla. Dessutom är det mycket billigare att ladda ett en goupil g4 jämfört med att tanka med diesel eller bensin.

Miljön

Det finns många fördelar med att välja ett eldrivet arbetsfordon där miljön är bland de viktigaste. Förutom att fossila drivmedel bildar mycket koldioxid så är även utvinningen av exempelvis råolja väldigt dåligt för miljön. Dessutom är det en resurs som med tiden kan ta slut. Om företaget är seriöst har de ett producentansvar för batterier och ett avtal med Naturvårdsverket som de måste följa.

Ljudnivå

Elektriska fordon låter inte lika mycket som de som är bensin eller diesel drivna. Det är speciellt en fördel när det kommer till arbetsfordon som rör sig i urbana miljöer. Oavsett om det är ett elfordon för en kyrkogård eller för ett bostadsbolag så är det viktigt att den är tystgående. Det är för att inte öka ljudnivån i miljöer där det redan är mycket oljud eller där människor behöver lugn och ro. Ingen vill gå till en park för att lyssna på starka motorljud.

Ansvar

Kunder vill idag anlita företag som tar ansvar och visar hur de arbetar. Alla företag idag måste kunna visa upp en miljöplan som de även följer. Kan de inte göra det så kommer deras popularitet att sjunka snabbt. Förutom att de använder miljövänliga arbetsfordon så är det även viktigt att fordonen i sig har tillverkats på ett miljövänligt sätt. Det är viktigt att de har alla nödvändiga ISO certifieringar. Kolla att de har FR2000 certifiering som står för miljö, kvalitet, brandskydd, arbetsmiljö och kompetens. Dessutom ska de ha en bra plan för framtiden där deras miljöansvar inte bara följs utan även ständigt förbättras.

Framtidsutsikter

Det är viktigt att hänga med i samhällets utveckling om du inte vill framstå som omodern med en fot i det förflutna. Det kan rent ut sagt vara skadligt att inte följa utvecklingen, både ekonomiskt men även operativt. Det sker redan nu stora förändringar inom transport och energi och det förändringar som kommer att öka de kommande åren. Inget företag vill vara en miljöbov och för att undvika det är eldrivna fordon ett bra alternativ. Om några år kommer fossila bränslen som drivmedel anses vara något som borde ligga i det förflutna.

Användning

Eldrivna arbetsfordon är vanliga att se hos kommuner, bostadsbolag, på kyrkogårdar och som transportbilar. Det är givetvis inte begränsade till något område, det går utmärkt att använda i industrier och andra sektorer med. Ett exempel är att använda elfordon som servicebil för produktionslinjen. Det finns egentligen inga gränser när det kommer eldrivna fordon, allt som går på fossila bränslen kan gå på el och så kommer säkert framtiden att se ut. Behöver du hjälp att installera laddstolpar hemma kan du med fördel anlita elektriker nacka och få en egen laddstation vid din uppfart för smidig laddning av din elbil eller ditt elfordon.…